Hírek

piccolingo_1

EU-szerte indított új kampány a nyelvtudásért!

“Az Európai Unió minden tagországában beindítja a „Piccolingo” kampány-t. A kampány mindenekelőtt a szülőkhöz szól. Célja, hogy tudatosítsa bennük a tényt, miszerint azok a kisgyermekek, akik nagyon korán kezdenek nyelveket tanulni, később könnyebbnek fogják érezni további nyelvek tanulását, és magabiztos lesz a hozzáállásuk az idegen nyelvekhez és kultúrákhoz.”

“Leonard Orban, a többnyelvűségért felelős EU-biztos Brüsszelben kijelentette, az EU-szerte indított Piccolingo kampányban a szülőket támogatni kell és információkhoz juttatni a korai nyelvtanulás eredményesen működő gyakorlatairól. -A legkönnyebben a legkisebbek tanulják a nyelveket. A korai nyelvtanulás később óriási előnyt jelent számukra.”

Mivel kisgyermekkorban az anyanyelv elsajátítása még nem zárult le, a gyermek mindazt a könnyedséget és természetességet, amivel anyanyelvét elsajátítja, átviszi az idegen nyelvre is.

“2004‑ben az Európai Unió megbízásából mélyelemzés készült a korai nyelvtanulással kapcsolatban végzett kutatásokról, jó gyakorlatról, és főbb pedagógiai elvekről. A eredményeket összefoglaló, The main pedagogical principles underlying the teaching of languages to very young learners című jelentés megállapítja, hogy a korai életkorban megkezdett nyelvtanulás igen előnyös a gyermekek számára, mivel több időt biztosít arra, hogy a gyermekek természetes nyelvelsajátítási mechanizmusai aktivizálódjanak, továbbá olyan nyelvi és interkulturális tapasztalatot jelent, amely pozitívan járulhat hozzá a gyermekek kognitív, szociális, kulturális, akusztikai, nyelvi és személyiségfejlődéséhez (beleértve a kitartás és részvétel tulajdonságának fejlődését), és én tudatuk formálódásához.”

„A tagállamok kiemelten kezelik az óvodai és általános iskolai hatékony nyelvtanulás biztosításnak kérdését. A szülőknek és a tantestületeknek több tájékoztatást kell kapniuk a korai nyelvtanulás előnyeiről és eredményes gyakorlatairól.”

„A korai kezdés önmagában azonban még nem jelent jobb eredményeket is, ha nem párosul hatékony oktatási módszerekkel, melyek a beszédértésre, beszédkészségre összpontosítanak. Jól képzett tanárokra van szükség, de ugyanolyan fontos, hogy a tanítás kis létszámú csoportokban történjen, megfelelő szemléltető eszközökkel és játékos nyelvtanulási technikák alkalmazásával.”

/A többnyelvűségért felelős Európai Tanács/

eu

http://piccolingo.europa.eu/documents/Leaflets/Piccolingo_leaflet_HU.pdf

A Piccolingo kampány előfutára az idén 25 éves Helen Doron Early English!

Háromnapos konferencia keretében ünnepeltük

a 25 éves évfordulót Prágában:

stamp_plus_hu

Több mint 3000 Helen Doron tanár világszerte!

fotouno

Több mint 25 év tapasztalat

a gyermekkori nyelvoktatásban!kevhunt

kevhunt2

Több mint angol: élménypedagógia!highlight6